Slette heftelse på eiendom

Om tjenesten

En tinglyst heftelse er en rettighet på en eiendom som begrenser eiers bruk av eiendommen. Det er mulig å sende en søknad til Kartverket om å få slettet tinglyste heftelser. Noen ganger må du få samtykke fra oss før man kontakter Kartverket.

Du trenger samtykke fra oss dersom:

 • den tinglyste heftelsen inneholder et punkt om at den ikke kan slettes og/eller endres uten vårt samtykke
 • Plan- og bygningsetaten er rettighetshaver

Sjekk om det er en heftelse på eiendommen.

Hva får du?

Samtykke til å få slettet tinglyst heftelse.

Krav til søker

For at vi skal samtykke til slettingen må grunnlaget for heftelsen være vesentlig endret eller bortfalt i sin helhet. Den som søker om Plan- og bygningsetatens samtykke, må redegjøre grundig for hvorfor erklæringen kan slettes. Søknaden vil bli behandlet så raskt som mulig når vi har mottatt komplett dokumentasjon.

Slik søker du

 1. Samle følgende opplysninger:

  • adresse
  • gårdsnummer, bruksnummer og eventuelt seksjonsnummer
  • kopi av selve den tinglyste erklæringen, påført dagboknummer og tinglysingsdato
  • skriftlig og grundig redegjørelse om hvorfor den tinglyste erklæringen vurderes som grunnløs, og dermed hvorfor den kan slettes
  • dokumentasjon som underbygger den skriftlige redegjørelsen
  • utskrift fra Statens Kartverk med oversikt over den eller de tinglyste erklæringene på eiendommen. Denne skal vedlegges dersom det gjelder forhold eldre enn 1930.
 2. Send opplysningene

  Send alle opplysningene i epost til postmottak@pbe.oslo.kommune.no

Hva skjer videre?

Søknaden blir behandlet så raskt som mulig når komplett dokumentasjon er mottatt.

Når du har fått samtykke til sletting må du kontakte Statens kartverk, Kartverksveien 21, 3511 Hønefoss.