Slik bruker du personvernrettighetene dine

​​​​​​Du har rett til å be oss om å få se hvilke opplysninger vi behandler om deg

Når vi behandler personopplysninger om deg, har du rett til å vite hvilke opplysninger vi behandler, hva opplysningene brukes til og hvor lenge de lagres. Det er en stor fordel om du vet hvilken virksomhet i vår kommune du ønsker å be om innsyn til, men vi vil likevel hjelpe deg dersom du ikke vet dette.

Det er to måter du kan kontakte oss på for å be om innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg.

Du kan enten søke digitalt om innsyn via vår nettside (logg inn) eller kontakte oss gjennom brev eller e-post. Du vil da bli bedt om å legitimere deg ved at vi ber deg om å møte opp fysisk og fremvise gyldig legitimasjon. Grunnen til at vi må be deg om legitimasjon er at vi har ansvaret for at ingen uvedkommende skal få tilgang til dine personopplysninger.

Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Dersom du er usikker på hvilken virksomhet du skal be om innsyn til vil det kunne kreve noe lengre tid for oss å svare deg. Skulle dette bli aktuelt vil vi informere deg så raskt som mulig.

Når vi har behandlet søknaden din, kan du lese svaret i din digitale postkasse. Hvis du har reservert deg mot digital post, vil du få svaret tilsendt i posten.

Du har rett på informasjon om behandlingen vi foretar oss av dine personopplysninger

Når vi i kommunen behandler opplysninger om deg har du rett til å få informasjon om den konkrete behandlingen. Vi ønsker å være så åpne som mulig om hvilke behandlinger av personopplysninger vi foretar oss.

Våre virksomheter i Oslo kommune kan behandle en god del opplysninger om deg. For at du skal få den beste informasjon om behandlinger vi foretar oss, må du besøke nettsiden til den konkrete virksomheten du er i kontakt med. Her vil du finne nærmere informasjon om hvilke opplysninger om deg vi behandler og hvilke behandlinger virksomhetene i kommunen gjennomfører, hvorfor de behandler nettopp disse opplysningene m.m.

Skulle vi være så uheldig å oppleve at dine personopplysninger kommer på avveie eller at det oppstår andre former for avvik i vår behandling, vil du også kunne ha rett til å vite hva som har skjedd og hvilke tiltak vi iverksetter for å rette opp i feilen vår.

Du kan ha rett til å be oss om rette feil i opplysningene dine

Dersom du oppdager at opplysningene om deg ikke stemmer eller har endret seg, kan du be oss om å rette dette opp. Vi jobber også på eget initiativ med å rette opp i mangelfulle eller feilaktige opplysninger om våre registrerte, men skulle du selv oppdager at noe er feil ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi så raskt som mulig kan korrigere informasjonen.

Du kan ha rett til å be oss om å slette opplysningene dine

Du kan ha rett til å få slettet opplysningene om deg selv som vi har i våre systemer. Dersom du mener at vi behandler informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven, men da vil vi forklare deg hvorfor.

Du kan ha rett til å be om begrensning i behandling av opplysningene dine

Begrensning av opplysningene betyr at personopplysningene som samles inn ikke lenger kan behandles, men fortsatt lagres inntil vurderingen av hva som skal gjøres med personopplysningene er fullført, og eventuelle nødvendige handlinger, for eksempel å rette personopplysningene, er gjennomført.

I visse tilfeller kan du kreve at behandlingen av dine personopplysninger blir begrenset. Dette kan for eksempel skje om du mener at personopplysningene dine ikke riktige, og det vil ta tid for oss å vurdere om dette stemmer.

Du kan ha rett til å protestere på behandlingen kommunen gjør med dine opplysninger

Du kan protestere på at kommunen behandler opplysninger om deg. Retten din gjelder ikke i de tilfeller kommunen behandler personopplysninger om deg for å utføre en avtale du har med oss, eller dersom kommunen er pålagt gjennom lov å behandle opplysningene.

Du kan ha rett til å kreve at opplysningene dine blir overført til andre aktører (Dataportabilitet)

For enkelte behandlinger kan du ha rett til dataportabilitet. Det vil si at du kan kreve å få overført personopplysninger fra Oslo kommune til noen andre. Denne rettigheten har likevel flere unntak. Retten gjelder blant annet ikke dersom kommunen behandler personopplysningene dine for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller kommunen utøver offentlig myndighet.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du kan utøve dine rettigheter.