Om personvernerklæringen

Oslo kommune er ansvarlig for ditt personvern når du er i kontakt med oss. Vi skal behandle dine personopplysninger på en sikker, lovlig og rettferdig måte når vi leverer kommunale tjenester til deg. Du skal til enhver tid være trygg på at vi behandler opplysningene om deg med respekt for ditt personvern og at vi ivaretar din rett til å ha kontroll over hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Hva finner du i denne personvernerklæringen?

I personvernerklæringen finner du overordnet informasjon om hvordan og hvorfor kommunen samler inn og behandler personopplysninger om deg. Du får også informasjon om samarbeidspartnere, dine rettigheter og hvordan du skal gå frem dersom du vil klage på vår behandling av dine personopplysninger.

Hvor finner du virksomhetene og bydelenes personvernerklæringer?

Siden kommunen er stor og består av over 50 etater, virksomheter og bydeler anbefaler vi at du oppsøker nettsiden til den virksomheten eller bydelen du er i kontakt med. Der vil du finne nærmere informasjon om deres behandling av dine personopplysninger og eventuelle kontaktpersoner i den enheten.