Hvordan behandler vi personopplysningene dine?

Hvilke personopplysninger behandler Oslo kommune?

Hvilke personopplysninger kommunen behandler om deg avhenger av hvilke tjenester kommunen leverer til deg. Benytter du deg for eksempel av en helsetjeneste behandler kommunen de personopplysningene som er nødvendig for å levere denne tjenesten til deg.

Hvor hentes opplysningene fra?

Oslo kommune henter opplysninger direkte fra deg, fra offentlige registre og i noen tilfeller fra en tredjepart. For eksempel henter Oslo kommune opplysninger fra Folkeregisteret (Skatteetaten) og Kontaktregisteret (Difi). I tilfellene hvor opplysningene ikke hentes fra deg, gjøres dette med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.

Hvordan sikres dine personopplysninger?

Oslo kommune har høyt fokus på sikkerhet og sikrer dine personopplysninger gjennom blant annet tilgangsstyring, kryptering, sikkerhetskopiering og sporing. I tillegg gjennomfører kommunen regelmessige interne revisjoner, revisjoner av sine leverandører og risiko- og sårbarhetsanalyser.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Oslo kommune vil kun utlevere opplysninger til en tredjepart når kommunen har en lovbestemt plikt til det.

I tillegg kan opplysningene behandles av kommunens IKT-leverandører. Kommunen har i disse tilfellene inngått databehandleravtaler med leverandørene, for å sikre at disse behandler informasjonen i samsvar med kravene i personopplysningsloven.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene. I Oslo kommune er det bystyret som har det overordnede behandlingsansvaret for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til Oslo kommunes virksomheter.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?

Personopplysningsloven pålegger Oslo kommune å slette alle personopplysninger som det ikke er en lovpålagt plikt til å lagre, og der det ikke lenger er behov for personopplysningene.

Eksempler på lovpålagte plikter til å lagre personopplysninger er krav til arkivering etter arkivlovgivningen og lagring av inntekts- og formuesopplysninger etter skatte- og avgiftslovgivningen.

Påloggede tjenester

Når du logger inn finner du tjenester og informasjon som gjelder deg. Her kan du finne dine påbegynte søknader og skjema. Du har også anledning til å ettersende informasjon og fortsette å redigere dine søknader og skjema. Vi henter informasjon om deg på de områdene du etterspør, og viser informasjonen kun til deg.

Elektronisk dialog med Oslo kommune

Oslo kommune har mulighet til å sende brev til din private e-postadresse eller digitale postkasse. Ved spesielle anledninger vil vi sende deg SMS for å varsle viktige saker. For eksempel kan du få SMS om at det er innført forbud mot bål og grilling i Marka eller forbud mot hagevanning.