Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi samler inn og behandler personopplysninger om deg som vi trenger for å kunne tilby deg tjenester du ønsker fra oss. Hvilke opplysninger dette er og hvorfor vi trenger akkurat disse konkrete opplysningene, avhenger av hvilken tjeneste du ønsker fra oss.

For å behandle og innvilge søknad om skoleplass, barnehageplass eller beboerparkering trenger vi for eksempel navnet ditt og adressen din, men også barnets navn for skoleplass eller barnehageplass og bilnummeret ditt i søknaden om beboerparkering.

Hvor henter vi opplysninger om deg?

Det er flere parter som kan være kilde til våre opplysninger om deg. Du er vår fremste kilde til dine personopplysninger. Derfor vil vi ofte hente personopplysningene direkte fra deg når du ønsker tjenester fra oss.

Andre ganger kan vi hente opplysninger fra offentlige virksomheter eller offentlige, nasjonale registre. Dette kan for eksempel være fra Folkeregisteret, som Skatteetaten er ansvarlig for, eller Kontakt- og reservasjonsregisteret, som Digitaliseringsdirektoratet er ansvarlig for.