OXLO-kontakter

I budsjettet for 2023 anbefaler byrådet at alle virksomheter i Oslo kommune utnevner en OXLO-kontakt for å følge opp egen aktivitet knyttet til opplæring av ansatte om mangfold og utforming av likeverdige tjenester.

OXLO-kontakten
• skal kunne redegjøre for status i egen virksomhet, for opplæring av ansatte om mangfold, og planer og tiltak for likeverdige tjenester og inkluderende arbeidsmiljø
• er kontaktperson for aktiviteter i OXLO-uka og Oslo Pride
• deltar i OXLO-nettverket ledet av Velferdsetaten
• utnevnes av ledelsen i den enkelte virksomhet

OXLO-nettverket skal være et forum for samarbeid og erfaringsutveksling i arbeidet med likeverdige tjenester, inkluderende arbeidsmiljø og holdningsarbeid mot hat, fordommer og diskriminering.

Nettverket ledes av Velferdsetaten.
Kontaktperson Channeh Maram Joof - channeh.maram.joof@vel.oslo.kommune.no