Urbant landbruk som læringsarena for barn

Oslo har en lang tradisjon for skolehager og skolebesøk på besøksgårder. Gjennom aktiviteter som dyrking, hønsehold og birøkt kan barn få en praktisk tilnærming til flere skolefag, lære hvor maten kommer fra og hvilke prosesser som skal til for å få mat på bordet.

Skolehager i Oslo

Skolehagen kan være en god læringsarena for fag som naturfag og mat og helsefag. I skolehagen kan barn og unge lære om matens opprinnelse, kretsløp og bærekraft – i praksis. Geitmyra skolehage er Norges største skolehage, og tilholdssted for Oslo kommunale skolehagers kompetansesenter.

Finn ut hva en skolehage er, hvilke skoler i Oslo som har skolehage, og hvordan du kan starte en skolehage

Utdanningsetaten jobber med å etablere en ny nettside om skolehager hvor du blant annet kan finne en rekke undervisningsopplegg for skolehagen. Se siden her: skolehage.osloskolen.no.

I tillegg til det kommunale tilbudet finnes det andre ressurssider for etablering av skolehager og skolehageundervisning. Vitenparken i Ås og Økologisk Norge har mye nyttig informasjon.

Skolebesøk på Oslos besøksgårder

Besøksgårder er unike lærings- og opplevelsesarenaer for barn og voksne. Besøksgårdene tilbyr gratis undervisningstilbud til skoler og barnehager i Oslo. Her kommer barna i direkte kontakt med husdyr, planter og jorda vi lever av. Skolebarna lærer hvor maten vår kommer fra, og hvordan de skal opptre i møte med dyr.

Det tilrettelegges for tverrfaglig læring tilpasset klassetrinn og elevenes praktiske mestringsnivå. Barns egenmestring og gode opplevelser av undervisning utenfor klasserommet er et viktig grunnlag for en dag på besøksgårdene. Undervisningstilbudene varierer gjennom året i takt med årstidene.

Se oversikt over besøksgårder i Oslo.

Skolehageundervisning på andelsgård

Ikke alle skoler har areal eller kompetanse til å opprette sin egen skolehage. Kommunen har som mål å tilrettelegge for flere grønne læringsarenaer som kan supplere det eksisterende skolehagetilbudet. En slik supplerende læringsarena finnes på andelsgårder som har både kompetanse, kort avstand til skoler og barnehager, og areal som kan brukes til skolehageundervisning.

På oppdrag fra Oslo kommune, har U.reist i samarbeid med Tveten andelsgård utviklet et pedagogisk verktøy for å vise hvordan andelsgårder også kan fungere som skolehager. Resultatet er et undervisningsopplegg som kan brukes av gartnere på andelsgårder og lærere.

Undervisningsoppleggene kan også være inspirerende påfyll for andre som allerede har etablert eller er på vei til å etablere skolehage.

Skolehage på andelsgård - undervisningsopplegg for barnehager og ungdomsskole/videregående skole (PDF)

Andre arenaer for skolehageundervisning

Har dere ikke mulighet til å opprette egen skolehage ved din skole? I Oslo er det mange aktører som driver urbane landbruksaktiviteter. Noen av disse kan være gode arenaer for skolehageundervisning. Flere tar imot skoleklasser og barnehager, eller har areal til disposisjon.

Miljøhuset i Sofienbergparken har en ordning der de har satt av noen av hagens dyrkekasser til disposisjon for skoler og barnehager. De har jevnlige jord- til- bord- aktiviteter for bydelens barn og unge.

Noen andelsgårder i Oslo tilbyr andeler til skoler og barnehager. Det er også flere eldresenter og barnehager som samarbeider om å ha felles dyrkeprosjekter – til glede for både barn og eldre. Kanskje finnes noen slike muligheter i nærhet av din skole eller barnehage?