Hvordan ta vare på ville pollinerende insekter

Har du noen gang lurt på hvor reddikfrøene kommer fra, eller er du en av de som hyler når du ser en humle? Fortsett lesingen så vil du nok forstå hvorfor du heller bør si takk neste gang en humle kommer flygende.

Mangfoldet av pollinerende insekter er i nedgang. Klimaendringer, sprøytemidler og invaderende fremmedarter truer pollinerende insekter, og den største trusselen er at kulturlandskap forsvinner.

Dette gjelder også i Oslo.

Områder som tidligere var vill natur eller jordbruksarealer blir erstattet med boliger og asfalt. For insektene blir byen til en grå ørken med grønne øyer isolert fra hverandre. Og når noen pollinatorer bare kan fly 250 meter uten tilgang til mat og bolig, blir de fanger på sin lille øy.

Slik tar vi vare på insektene

Oslo kommune har som mål å danne et nettverk av blomsterenger gjennom byen. Nettverket skal sikre overlevelse og spredning av pollinerende insekter.

I 2016 startet Bymiljøetaten et systematisk arbeid med dette som formål. Siden den gangen har vi doblet arealene av enger som vi tar vare på.

For å bevare kulturlandskapet skjøtter vi enger med slått på sensommeren og restaurerer gamle enger som er i ferd med å gro igjen ved å rydde og fjerne kratt. Nye enger blir etablert med ville engplanter fra Osloområdet.

For insekter er plener grønne ørkener. Derfor lar vi nå steder som har vært artsrike, få lov til å gro, og så sår vi artsfattige områder med rødkløver.

I tillegg er pollinatorene med i tankene når beplantninger planlegges i parkene og i bybildet. Det benyttes ikke sprøytemidler, og i flere parker blir plenene klippet mindre hyppig slik at det blir tid til blomstring.

Slik tar du vare på insektene

Det er lite som skal til for å gjøre et område mer attraktivt for våre bevingede hjelpere. Gi dem kost og losji og la være å bruke sprøytemidler.

Er du en av dem som ikke har så mye som en balkongkasse, kan du likevel bidra med å øke kunnskapen om temaet i din omgangskrets og være med på dugnader.

Slik tilbyr du kost og losji

  • Plant pollinatorvennlige blomster og bidra til at insektene har god tilgang på føde. Selv en balkongkasse vil være med å tette hullene mellom matfatene og bety mye. Gode tips til pollinatorvennlige planter finner du på blomstermeny. Blomstermenyen gir også en oversikt på hva som blomstrer når, slik at du kan sørge for at insektene har mat gjennom hele sesongen.
  • Har du plen kan du la den gro. Er det lite blomster i planene kan du spe på med litt rødkløver. Hvis du er veldig ambisiøs kan du anlegge en blomstereng med ville blomster.
  • Bygg et insekthotell. Det er en god erstatning for hulrom, som for mange arter er yndede eggleggingsplasser. Har du hage kan du gjerne setta av noen områder for kvist og kvast.
  • Vil du fortelle dine naboer at du legger til rette for de pollinerende insektene? Heng opp plakaten om «døgnåpen insektskafè», som er til fritt bruk.
  • For flere insekter, deriblant mange humler, er forlatte musebol favorittstedet. Som erstatning kan du sette ut humlekasser du enkelt kan få kjøpt, eller lage din egen.
  • Jordlevende insekter setter pris på om du lar en sandflekk i hagen være åpen.

Dette kan du gjøre hvis du ikke har mulighet til å dyrke selv

  • Øk egen kunnskap ved å engasjere deg i en forening.
  • Lær deg å samle frø. Det er ikke veldig lett å få tak i frø fra ville engblomster fra østlandsområdet. Har du ikke dyrkingsmuligheter selv kan det være et godt tips å lære seg å samle frø fra ville planter og gi dem i julegave til en hageeier.
  • Bli med på å luke eller slå! Det er mange arrangementer i byen hvor frivillige kan være med å ta vare på kulturlandskapet ved ljåslått eller ved å luke bort invaderende fremmedarter. Mange av arrangementene dukker opp her: https://www.facebook.com/pollinatornettverk/