Kurs og aktiviteter i urbant landbruk

Oversikt over kurs og arrangementer i Oslo om ulike temaer innenfor urbant landbruk.

Kurs legges ut fortløpende.