Turkart Oslo vest

Turkart Oslo vest

Det finnes over 200km turveier i Oslo, fra Lysakerelva i vest til Vestli i Øst.

Dette kartet er ett av fire turkart laget for å inspirere folk til å ta i bruk byens turveier og bli bedre kjent
med Oslo. De fleste kjenner til turveiene i Marka, men det finnes også et stort turveisnett i byen.

Se turkart for Oslo vest, kartside (PDF 7,3MB)

Se turkart for Oslo vest, tekstside (PDF 0,8MB)