Valkyrie plass

Liten grønn lunge mellom Valkyriegata og Bogstadveien. Flere benker.
På plassen står også fontenen «Piken med humletanken», utført at Nic Schiøll, gitt kommunen av Frydenlund Bryggeri.

Valkyrie plass stammer fra navnet på den nedlagte Valkyrie stasjon.

Kontakt

Besøksadresse:
Valkyriegata 7
0366 OSLO