Tinker'n (Framneshaven)

Tinkern er en park på Skillebekk. Fra høyden i parken er det utsikt til Filipstad, innløpet til Frognerkilen og Bygdøy.

Tinkern på facebook

Fasiliteter

  • Lekeplass
  • Benker
  • Bordtennisbord
  • Plener

I tillegg til parkområdet omfatter Tinkern en gang/sykkelvei som går parallelt med Framnesveien. Syd i parken går en gangbro over E18 til Filipstad. I 2015 ble parken oppgradert med et nytt lekeområde, og en treningspark kom til året etter.

Parkens historie

Det er ingen som med sikkerhet vet hvorfor denne parken kalles Tinker’n. Noen mener det er fordi barn på 50-tallet lekte Peter Pan og Tinker Bell (Tingeling på norsk) der, andre at de lekte leker basert på en annen samtidig barnebok, mens andre mener det kommer av kallenavnet på romfolk: tinkere. Det kommer litt an på hvem man spør…

Tinker’n, også kalt Framneshaven, hørte til løkken Nedre Skillebekk. Stedet var kjent for den fine hagen og den vakre utsikten mot Filipstad, innløpet til Frognerkilen og Bygdøy.
På folkemunne har området gått under navnet Tinkern siden 1950-tallet.

I 1854 kjøpte Johan Collett tomta som var et frittliggende nes som stakk helt ut i Frognerkilen. Han oppførte murvillaen "Framnes" (1855), og anla en stor og frodig hage som strakte seg helt ned til Frognerkilen. Resten av eiendommen solgte han.

Drammensbanen ble anlagt i 1870 og sporet delte hagen i to. 1928-29 ble store deler av hagen og området rundt lagt ut til moderne boligbebyggelse.

Framnesvillaen var i privat eie fram til 1957 da den ble kjøpt av Oslo kommune. På starten av 60-tallet ble villaen blant annet leid ut til Sigvald Bergesen som hadde sitt hovedkontor der i en perioden. 1974 hadde villaen stått tom i en lengre periode og ble okkupert av husokkupanter.

I 1978 ble tomten regulert til spesialområde for bevaring. Bygningen sto fortsatt tom da den brant to ganger i 1981, og den ble deretter revet.

I 1993 ble hagen ble regulert til parkområde. Portnerboligen, hvor Portnerboligen barnehage flyttet inn i 2009, og portstolpene, står fortsatt. To trapper og tettvokste trær og busker er rester fra det opprinnelige hageanlegget.

Tilbud i nærheten

Like i nærheten ligger også Skillebekkparken.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

For å komme hit kan du ta trikk 13 til Skillebekk.

Telefon
2180 2180
E-post
vhg@bfr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Framnesveien
0301 OSLO