Manglerud sykkelpark

Manglerud sykkelpark ligger rett ved Manglerud bad. Parken er et sted der barn kan øve seg på sykkelferdighetene, og et møtested for unge og voksne i alle aldre.

Hva inneholder parken?

Parken inneholder sykkeløvingsbaner med ulik vanskelighetsgrad. Her er benker og grøntarealer slik at man også kan møtes og være sammen uten å sykle.

Hvorfor har vi gjort dette?

Hensikten med øvingsbanen er at barn får være fysisk aktive og lære ferdigheter som gjør dem rustet til å sykle i Oslos gater på sikt. Her kan de få opplæring i trafikkregler, sykkelkultur og hvordan de forholder seg til medtrafikanter.

Oslo er en av Europas raskest voksende byer og kommunen har som mål at vekst i persontransport skal skje gjennom økt bruk av kollektiv, gange og sykkel. For å nå dette målet er det viktig å legge til rette for at barn og nybegynnere på sykkel får muligheter til å øve seg.

Skiløype og belysning

Om vinteren, hvis forholdene tillater det, blir det preparert skiløype på den brede hovedsykkelbanen. Skilek er god og morsom balansetrening i vinterhalvåret.

Parken skal brukes så mye som mulig året rundt. Derfor er parken belyst slik at det føles trygt å være der og sykle og gå på ski etter mørkets frembrudd.

Tilbud i nærheten

Ved siden av sykkelbanen finner du Manglerud bad, som holder åpent hele året. Begge deler ligger i gåavstand fra buss og t-bane.