Frøyas have

Parken ligger på Skarpsno på Frogner, mellom Frøyas gate og E18 langs Frognerkilen. I østenden av parken finnes det en gangbru som går over E18 og en gangvei til Skarpsnoparken.

Parken har fått navnet sitt etter den norrøne gudinnen Frøya. I 1994 finansierte Sigvald Bergesen opparbeidelsen av parken. Parken, som er 13 dekar stor, er regulert til friluftslivsformål og kommunene eier store deler av parken (10 dekar).

I parken ligger det en lekeplass og det er utplassert flere benker i parken. Noen av benkene har vegetasjon rundt, som gjør at det danner seg et eget rom rundt benkene. I midten av parken er det en stor og åpen gresslette.

Tilbud i nærheten

I nærheten ligger også Skarpsnoparken.

Offentlig transport

Se ruter.no for reiseforslag.

Kontakt

Telefon
2180 2180
E-post
vhg@bfr.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Frøyas have
0273 OSLO