Sørli besøksgård

Sørli besøksgård er en gammel husmannsplass i skogen ved Nøklevann i Østmarka, ikke langt fra bebyggelsen på Bøler. Gården drives etter økologiske og regenerative prinsipper, og det er stort fokus på kretsløp og biologisk mangfold. På gården kan du hilse på sauer, kaniner og høner. I sesong kan du besøke hagen hvor det dyrkes et mangfold av grønnsaker, frukt og bær.

Åpent tun for publikum

Det er åpent tun hver lørdag klokka 11:00–15:00. Da er det åpent for alle å besøke gården. Det er ingen kafé i forbindelse med gården, men vi har benker og bord på gårdsplassen, og vi fyrer ofte i bålpanna i vintersesongen. Ved spesielle arrangementer serveres det også mat dyrket på gården.

Undervisning for skoler og barnehager

Hver uke gjennom hele året tilbyr gården gratis undervisning for skoleklasser og et pedagogisk program som er tilpasset årshjulet på gården. Her lærer barna mer enn å klappe dyrene. De lærer om hele prosessen fra jord til bord og deltar fysisk i gårdslivet. Barna lærer også om kulturlandskapet og skogen i Østmarka.

Barnehager har egne besøkstider hovedsakelig på mandager og fredager.

Barnehager og skoler bestiller undervisningstid ved å sende epost til: sorli@bym.oslo.kommune.no

Transport og parkering

Nærmeste t-bane er Bøler t-bane og linje 3. Fra t-banen er det 1,3 km til Sørli besøksgård via General Ruges vei og Haraløkka. Nærmeste parkeringsplass er utfartsparkeringen ved Haraløkka. Herfra er det ca. 300 meter til gården.

Følg gjerne Sørli besøksgård på instagram for nyheter og dagligliv på gården

Høns er viktige for dyrking

Kontakt

E-post
Sorli@bym.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Nøklevannsveien
0689 OSLO