Nordre Lindeberg gård

Stengt frem til 16. april

I samråd med veterinær holder vi stengt på grunn av sykdom.

Om Nordre Lindeberg gård

Nordre Lindeberg gård er en besøksgård som er åpen for alle! Vi ligger midt i Groruddalen, mellom Furuset og Lindeberg. Det er Bymiljøetaten som drifter Nordre Lindeberg gård.

Vi ønsker å formidle kunnskap om de vanligste husdyrene i norsk landbruk.

Sjekk åpningstidene for å se når du kan hilse på dyrene. Skoler og andre kan også bestille omvisninger.

Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og leverer 30 tonn i melkeproduksjon. Vi har også kjøttproduksjon og er med i Spirende Oslo. Vårt parkanlegg og drivhus leverer blomster og urter til andre gårder i Oslo.

Nordre Lindeberg gård på facebook

Transport og parkering

Vi har rundt 10 p-plasser ved innkjøringen fra veien. P-plasser på gården er forbeholdt ansatte og personer med nedsatt funksjonsevne.

Reis gjerne kollektivt til oss! Vi har både buss og bane i nærheten. Se ruter.no for mer informasjon om rutetider.

Bestill omvisning og gårdsbesøk

Besøk vår hjemmeside for å se hvilke opplegg som passer for din gruppe.

Send navn på firma/skole/barnehage, antall besøkende, dato og klokkeslett, samt navn og telefonnummer på ansvarlig person fra dere, til besok.nlg@bym.oslo.kommune.no.

Seksjonssjef i Bymiljøetaten

Inge G. Kristoffersen

Driftsleder

Henriette Sæbø

Publikumskontakt

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 636 Løren
0507 OSLO
Besøksadresse:
Strømsveien 350
1081 OSLO

Åpningstider

27. mars — 2. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
3. april — 9. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
10. april — 16. april
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag