Nordre Lindeberg gård

Nordre Lindeberg gård er en besøksgård som er åpen for alle! Vi ligger midt i Groruddalen, mellom Furuset og Lindeberg. Det er Bymiljøetaten som drifter Nordre Lindeberg gård.

Vi ønsker å formidle kunnskap om de vanligste husdyrene i norsk landbruk.

Sjekk åpningstidene for å se når du kan hilse på dyrene. Skoler og andre kan også bestille omvisninger.

Nordre Lindeberg gård består av 50 daa dyrket mark, 80 daa beiter, 5 daa med grøntareal og leverer 30 tonn i melkeproduksjon. Vi har også kjøttproduksjon og er med i Spirende Oslo. Vårt parkanlegg og drivhus leverer blomster og urter til andre gårder i Oslo.

Nordre Lindeberg gård på facebook

Hvilke dyr har vi?

 • kyr og kalver
 • sau
 • gris
 • kalkun, gjess og høner
 • hest
 • katt
 • kanin

Transport og parkering

Vi har rundt 10 p-plasser ved innkjøringen fra veien. P-plasser på gården er forbeholdt ansatte og personer med nedsatt funksjonsevne.

Reis gjerne kollektivt til oss! Vi har både buss og bane i nærheten. Se ruter.no for mer informasjon om rutetider.

Bestill omvisning og gårdsbesøk

Vi har dessverre ikke arrangerte pedagogiske besøk denne høsten, men dere må gjerne komme på egenhånd.

Send navn på firma/skole/barnehage, antall besøkende, dato og klokkeslett, samt navn og telefonnummer på ansvarlig person fra dere, til besok.nlg@bym.oslo.kommune.no.

Dere vil få svar om dato og klokkeslett som passer med den daglige driften på gården. Driftsleder på gården vil gi beskjed til de ansatte på gården når dere kommer.

Seksjonssjef i Bymiljøetaten

Inge G. Kristoffersen

Driftsleder

Henriette Sæbø

Publikumskontakt

Kontakt

Telefon
Postadresse:
Postboks 636 Løren
0507 OSLO
Besøksadresse:
Strømsveien 350
1081 OSLO

Åpningstider

5. desember — 11. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
12. desember — 18. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag
19. desember — 25. desember
 • Mandag
 • Tirsdag
 • Onsdag
 • Torsdag
 • Fredag
 • Lørdag
 • Søndag