Hundeparker og båndtvang

Her finner du oversikt over hundeparker i Oslo og regler for båndtvang.

Hundeparker i Oslo

Her finner du en oversikt over hundeparker i Oslo hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av båndtvang:

Kart over alle friområdene for hund i Oslo

Når er det båndtvang?

Det er båndtvang i perioden 1. april–20. august i hele Norge. I Oslo må man altså ha hunden i bånd både i Marka og i byen – inkludert i parker og på øyene i fjorden. Unntaket er kommunale hundeparker.

Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangstiden og ellers. Slik beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker.

Båndtvang hele året enkelte steder

Noen steder er det båndtvang hele året, spesifisert i ulike verneforskrifter. I Oslo gjelder dette følgende verneområder:

Ekstraordinær båndtvang

I vintre med spesielle snø- og kuldeforhold kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet.

Lover og forskrifter om hundehold i Oslo

Båndtvangsbestemmelsen i hundeloven gjelder i hele Norge. For å skape trygge rammer rundt hundehold er det vedtatt lover og forskrifter som regulerer hvordan folk med hund skal opptre.

Hundehold i Oslo er regulert gjennom:

Det er politiet som håndhever bestemmelsene i lovene og forskriftene.