Båndtvang og hundepark

Som hundeeier er det viktig at du alltid har hunden under kontroll, både i båndtvangstiden og ellers. Slik beskytter du ville og tamme dyr, og unngår å skremme andre mennesker. I byens ti friområder for hund kan du lufte hunden din fritt hele året.

Friområder (dressurområder) for hund

Det finnes ti områder hvor hunder kan løpe fritt uavhengig av båndtvang i Oslo. Disse er:

  1. Styggedalen, Bogstad
  2. Hundejordet, Frognerparken
  3. Grefsenkollveien
  4. Vest for Isdammen på Årvoll
  5. Nuggerud P-plass, Ellingsrud
  6. Lille Wembley, Haugerud
  7. Skraperudtjern
  8. Hallagerjordet, Ljan
  9. Jomfrubråtveien, Ekeberg
  10. Ola Narr, Tøyen

Kart over alle friområdene for hund i Oslo

Båndtvang – fra 1. april til 20. august

Båndtvangsbestemmelsen i hundeloven gjelder i hele Norge. I Oslo må man altså ha hunden i bånd i perioden 1. april–20. august både i Marka og i byen – inkludert i parker og på øyene i fjorden.

Ekstraordinær båndtvang

I vintre med spesielle snø- og kuldeforhold kan kommunen vedta forskrift om ekstraordinær båndtvang av hensyn til viltet.

Båndtvang hele året enkelte steder

Noen steder er det båndtvang hele året, spesifisert i ulike verneforskrifter. I Oslo gjelder dette følgende verneområder:

Lover og forskrifter om hundehold i Oslo

For å skape trygge rammer rundt hundehold er det vedtatt lover og forskrifter som regulerer hvordan folk med hund skal opptre.

Hundehold i Oslo er regulert gjennom:

Det er politiet som håndhever bestemmelsene i lovene og forskriftene.