Svarttjern

Svarttjern ligger ved bebyggelsen på Romsås, ikke langt fra Marka. Badeplassen er universelt tilrettelagt (tilpasset alle) med mange fasiliteter. På det dypeste er Svarttjern cirka 6–7 meter.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet

Sist målt 29.08.23

Badevannskvaliteten er god

Ingen målt temperatur

---

Klassifisering basert på siste fire år

BlåUtmerket

Forklaring til fargekoder

 • Blå Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.
 • Grønn God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
 • Gul Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
 • Rød Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

 • 1 toalett og 1 HC-toalett er åpent sommersesongen (ca. 15.5.–15.9.)
 • Gressletter og (kunstige) badestrender
 • Granittrapper langs vannet
 • Bord og benker
 • Lekeplass
 • Boccabane
 • Badeplassen tilfredsstiller kravene til universell tilgjengelighet (tilpasset alle) og har blant annet tilpasset toalett, baderampe, lekeplass og gangvei for bevegelseshemmede.