Steinbruvann og Badedammen Grorud

Mellom Ammerud og Romsås, rett opp fra Grorud T, ligger Badedammen og Steinbruvann i Lillomarka. Disse ligger ikke langt fra hverandre og er to av de mest populære badevannene i Groruddalen.

Badedammen Grorud

Badedammen, eller Badedammen Grorud, som den også kalles, er et ganske lite vann (150 meter langt) med sand- og mudderbunn, gress og fine svaberg. Her går det rampe ned i vannet. Badedammen på Grorud ble til da Steinbruvann ble drikkevann i 1936. Da ble det bygget en stor demning i bekken fra Steinbruvann, og dammen ble raskt en populær badeplass.

Steinbruvann

Steinbruvann er et stort markavann, litt lenger inn i marka fra Badedammen. Steinbruvann er 900 meter langt og 24 meter dypt. Steinbruvann har en liten sandstrand, mange fine badeplasser rundt vannet og flere badebrygger. I tillegg har demningen i sørenden av vannet stige slik at du enkelt kan komme opp og ned i vannet.

Det er også flere offentlig godkjente bålplasser ved sør- og vestsiden av Steinbruvann. Om vinteren preparerer Bymiljøetaten både en rundløype for skøyter og en egen trasè for andre brukere på vannet, når isen er tykk nok. Stien på østsiden av vannet er populær hele året og tråkkes stort sett opp gjennom hele vinteren også.

Fortsetter du litt til, kommer du til et tredje vann, Stokkevann.

Husk at det ikke er lov med engangsgrill eller bål i marka, unntatt på de offentlig godkjente ildstedene. Ikke ta med grillen ut på badebryggene, det er både skadelig for brygga og direkte brannfarlig.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet

Sist målt 04.06.24

Badevannskvaliteten er god

Målt temperatur

20°C

Sist målt 19.07.22

Klassifisering basert på siste fire år

BlåUtmerket

Forklaring til fargekoder

  • Blå Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.
  • Grønn God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
  • Gul Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
  • Rød Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

  • 6 toaletter (tørrklosetter)
  • Urinal
  • Godkjente ildsteder
  • Mange badebrygger
  • Demning i sørenden med stige ned i vannet
  • Bord og benker