Slik måler vi badevannskvaliteten

Oslo kommune tar prøver av badevannene i Oslo fra juni til august. Vi måler Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) for å avgjøre hvor bra kvaliteten på vannet er.

Badevannskvaliteten

Badevannskvaliteten måles i TKB/100 ml vann. Viser prøven verdier over 1000 tar vi en ny prøve. Dersom den nye prøven også viser over 1000 TKB fraråder vi bading. Det er fordi faren for å bli syk øker ved høye bakterietall.

Dette betyr de ulike verdiene
UtmerketGodMindre godDårlig
Mindre enn 250 TKB per 100ml250-500 TKB per 100 ml500-1000 TKB per 100 mlMer enn 1000 TKB
Bading frarådes

Her finner du oversikten over badevannene i Oslo