Langøyene

Langøyene har en familievennlig og lang sandstrand. Nord på øya er det mulig å telte.

Om Langøyene

Langøyene ligger i indre Oslofjord og består av to odder, Nordre- og Søndre Langøy, bundet sammen av en gresslette. Gressletten er overflaten av det gamle deponiet. Langøyene tilhører geografisk Nesodden kommune, men eies og forvaltes av Oslo kommune.

Overnatting

På Langøyene er det tillatt med camping (overnatting med telt eller hengekøye etc.) i inntil to døgn, i henhold til friluftsloven.

I sommermånedene 2023 har det vært mulig å søke om ytterligere syv døgn når man er på øya. Muligheten for dette gjelder til og med uke 39. Fra og med uke 40 tillates kun camping i 2 døgn. Dette gjelder frem til våren 2024, når fergeavgangene blir hyppigere. Toaletter og vann er åpne til og med uke 40.

Camping foregår innenfor anviste campingsoner på Nordøya (PDF). Se skilt og kart når du ankommer Langøyene.

Historikk

 • Langøyene i Oslofjorden var avfallsdeponi 1908-1948
 • Avfall kom til syne på gressletta sommeren 2013
 • Våren 2020 ble øya midlertidig stengt for å miljøsikre deponiet
 • Anleggsarbeidene og den fullstendige renoveringen av Langøyene ble ferdigstilt våren 2022, og øya åpnet for publikum igjen i mai 2022 med blant annet ny strand, nye toalettfasiliteter og rent drikkevann.

Badevannskvalitet og temperatur

Bading frarådes i ett døgn etter kraftig regnvær. Vi fraråder også bading om prøveresultatet, to ganger på rad, er over grenseverdiene satt av Folkehelseinstituttet. Badetemperaturen måles i juni, juli og august.

Badevannskvalitet

Sist målt 29.08.23

Badevannskvaliteten er god

Ingen målt temperatur

---

Klassifisering basert på siste fire år

BlåUtmerket

Forklaring til fargekoder

 • Blå Utmerket: Badevannskvaliteten er stabilt bra gjennom hele badesesongen.
 • Grønn God: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men det kan forekomme perioder med redusert kvalitet.
 • Gul Tilstrekkelig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.
 • Rød Dårlig: Badevannskvaliteten er stort sett bra, men fraråding av bading kan forekomme i løpet av sesongen. Dette er stort sett knyttet til mye nedbør.

Fasiliteter

 • Ny, stor badestrand
 • Badeanlegg med HC-rampe, badebinge og bølgebryter
 • En rekke nye toalettbygg, med HC-toaletter
 • Muligheter for telting på nordsiden av øya (se adferdsreglene for telting)
 • Turstier
 • Kioskbygg
 • Dobbel volleyballbane
 • Stor gresslette for piknik og ballspill
 • Naturistbadeplass på den sørlige delen av øya
 • Tilrettelagte plasser for grilling – NB! Bål er ikke tillatt

Rehabilitering og oppussing av Langøyene

Opprinnelig var Langøyene to frittstående øyer; Nordre og Søndre Langøy. Fra 1908 til 1948 var sundet mellom de to øyene et avfallsdeponi. I 2013 ble øya nedstengt i en kortere periode. Miljøtekniske undersøkelser viste miljøgifter i høye konsentrasjoner, både under gressletta, noe på overflaten og på sjøbunnen rundt øya. Miljøgiftene var ikke i direkte kontakt med de som oppholdt seg på øya, men lekket ut i og bidro til forurensning av Oslofjorden.

Oslo kommune ble ferdig med rehabiliteringen av øya våren 2022. Miljøtildekkingen er utført ved å tilføre nye, rene masser, totalt ca. 600.000 tonn. Sletta mellom nordre og søndre kolle (de to opprinnelige øyene) er dekket med én meter rene masser og tett membran (bentonitt). Sjøbunnen er dekket til med ca. en halv meters rene masser, ned til ca. 30 meters dyp. Det er gjennomført erosjonssikring i bølgesonen og ned til ca. 5 meters dyp. I nordre del av øya er det tidligere deponiet sikret mot utglidning med to spuntvegger.

Vedlikehold og ettersåing av den delen av sletta som ikke har ferdigplen (nordsiden), vil pågå hele sommeren 2022. Dette gjøres for at det skal bli en varig og robust gresslette for kommende år.

Transport og parkering

Det går Ruter-båt til Langøyene fra Rådhusbrygga hele sommersesongen. Kontakt Ruter ved eventuelle spørsmål om rutetider.