Seniorveiledertjeneste på Furuset seniorsenter

Hva får du?

Vi hjelper deg og dine pårørende med:

  • å finne tilbud og aktiviteter for seniorer
  • å finne frem i hjelpeapparatet
  • hvordan du kan forebygge fall, innbrudd og brann
  • hvem du kan kontakte ved begynnende demens
  • hva som finnes av hjelpemidler som kan gjør hverdagen din lettere

Krav

Hjemmeboende eldre fra 75 år uten vedtak om tjenester blir innkalt til samtale med seniorveileder.

Seniorer og deres pårørende kan ta kontakt med oss.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Hva skjer videre?

Vi hjelper deg til å finne aktiviteter og tjenester som du eller dine pårørende trenger.

Åpningstid

Tirsdager klokken 09:00-15:15
Torsdager klokken 09:00-15:15
Fredager klokken 09:00-15:15

Fra september 2016 vil seniorveileder også være tilgjengelig på kveldstid siste onsdag hver måned:

  • Klokken 17:00-17:30 – telefontid
  • Klokken 17:30-20:00 – drop in

Kontakt

Aina Westby, seniorveileder
Mobil: 941 76 165
e-post: aina.westby@bal.oslo.kommune.no