Seniorveiledertjeneste på Furuset seniorsenter

Bydel Alna har en veiledertjeneste der både seniorer og pårørende kan ta kontakt.

Bli oppringt

Vi kan også ta kontakt med deg. Fyll inn din kontaktinformasjon og vi ringer deg så snart vi har anledning.

Bli oppringt av en seniorveileder

Hva er viktig for deg?

Samtalen kan handle om:

• hverdagsliv

• tilbud og aktiviteter

• møteplasser og frivillighet

• trening og kosthold

• trygg bolig

• hjelpemidler, trygghetsalarm og velferdsteknologi

• veiledning i hjelpeapparatet

• informasjon til pårørende

Til deg som er 78 år og ikke mottar hjemmetjenester: Du vil få et brev med tilbud om samtale med seniorveileder. De kan også kommet hjem til deg. Hvis ønskelig, kan du selv også ta kontakt.

Seniorveileder har taushetsplikt og tjenesten er gratis. Godkjent tolk ved behov.

Kontaktinformasjon

Aina Westby

Telefon: 94 17 61 65, evt. 21 80 21 80

E-post: aina.westby@bal.oslo.kommune.no