Sesongutleie av Paviljongen i Hvervenbukta

Kontakt

Besøksadresse

Ljansbrukveien 4 C, 1250 OSLO

Sesongutleie av Paviljongen i Hvervenbukta

Paviljongen i Hvervenbukta er et unikt lite lokale som sommeren 2021 leies ut som visningsarena for kunst og kultur.

Paviljongen er fredet og ble oppført som en del av parkanlegget til godset på Stubljan. Den har blitt brukt til utstillingsvirksomhet tidligere, men størrelsen, vernebestemmelsene og fasilitetene legger føringer for hva slags type aktivitet lokalene kan romme.

Pris

4000 kroner for fire uker, som betales forskuddsvis ved avtaleinngåelse.

Fasiliteter

Paviljongen har innlagt strøm, vann og toalett. På grunn av fredningsbestemmelser må alle inngrep i bygningen skje i dialog med Kulturetaten. Det er mulig å bruke lokalene i forbindelse med salg av kunst- og kulturprodukter, men det er ikke tillat med servering av mat og drikke. Gjeldene smittevernregler må følges av leietaker.

Paviljongen leies ut i den stand de befinner seg ved utlysning. På grunn av koronapandemien gjennomfører vi ikke visning av lokalene, men bildene beskriver eiendommens tilstand. Ta kontakt dersom dere ønsker mer billedmateriale eller mer informasjon.

Søknadsfrist

15. mai 2021.

Kriterier

  • Profesjonelle kunst- og kulturaktører
  • Aktører med lokal forankring vil tillegges vekt
  • Planlagt bruk må skje slik at bygningens verneverdier ivaretas
  • Skjønnsmessig vurdering av hvorvidt aktiviteten passer i lokalene

Periode

Lokalene leies i 4 uker av gangen i månedene juni til september 2021.

Kontaktinformasjon

Ingeborg Apall-Olsen: iao@kul.oslo.kommune.no

Slik søker du

Søknadsfristen for leie i 2021 var 15. mai.​​​​​​​

Etter at du har sendt søknaden

Kulturetaten behandler søknadene og vil gi svar til søkerne før 1. juni. Dersom etaten har spørsmål knyttet til søknaden tar de kontakt med hver enkelt søker.

Klage

Du kan klage hvis du har fått avslag på søknaden. Den sender du til postmottak@kul.oslo.kommune.no senest tre uker etter at du har mottatt vedtaket om avslag.