Nordtvet gård

Hovedhuset inneholder oppholdsrom, toalett, garderobe og kjøkken. Stabburet inneholder oppholdsrom, garderobe, kjøkken og toalett. Lokalene leies ut samlet eller hver for seg.

Kapasitet

Hovedhuset har kapasitet til 30 personer og stabburet har kapasitet til 35 personer.

Pris

  • Leie mandag - torsdag 08:00-16:00: 2000 kroner per dag.
  • Leie mandag- torsdag 16:00-23:00: 2000 kroner per dag
  • Leie fredag: 3000 kroner per dag.
  • Leie lørdag 12:00-02:00: 3000 kroner per dag
  • Leie av to dager i forbindelse med helg: 4000 kroner
  • Leie av hele helgen fredag til søndag: 6500 kroner

Fasiliteter

  • Kjøkkenet er et anretningskjøkken.
  • Det er ikke er lagt til rette for å lage matretter fra bunnen av. Kjøkkenet er kun et tilbud for å varme opp, eller holde tilkjørte retter varme/kalde.

Kriterier

Hovedhuset leies ut til møtevirksomhet, fremvisninger, utstillinger og selskapelige sammenkomster. Med selskapelige sammenkomster menes dåp, konfirmasjoner, bryllup, begravelse, årsdager og lignende. Stabburet leies ikke ut til arrangement som har et stort preg av «fest». Vi forbeholder oss retten til å kunne vurdere hvert enkelt arrangement.

Bestilling

Bestilling av lokale gjøres på telefon 92822071

Kontakt

Telefon
92 82 20 71
Besøksadresse:
Gårdsveien 850
0952 OSLO