Lån og leie av skoler

Du kan søke om å låne skolelokaler til frivillig aktivitet gjennom skoleåret, og du kan søke for et helt eller et halvt skoleår. For noen er det gratis, andre må betale.

Hvem kan låne gratis?

Disse typene frivillige organisasjoner med lokal forankring i Oslo kan låne skolelokaler gratis:

  • Frivillig organisasjon som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år eller trening for psykisk utviklingshemmede uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Forskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune

Hvem kan låne mot betaling?

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan låne skolelokaler mot dekning av driftskostnader.

Hva koster det?

Skolene låner ut lokalene mot dekning av driftskostnader. Dette betyr at du dekker deler av skolens utgifter til tilsyn, renhold og drift. Se prislisten for hva du må betale (PDF)

Søknadsfrist

Søknadsfrist for lån et helt/halvår

Søknadsfrist for lån av skolelokaler i et helt eller et halvt skoleår er 1. juni og 1. november hvert år.

Søknadsfrist for enkeltstående arrangement

Søknadsfrist for lån av skolelokaler til enkeltstående arrangement fastsettes av den enkelte skolen.

Slik søker du

For de fleste skolene

For de fleste skolene må du bruke et PDF-skjema. Send søknaden til skolen det gjelder.

For Haugen, Lilleaker, Ruseløkka, Seterbråten, Vahl, Veitvet, Vålerenga, Prinsdal, Slemdal og Årvoll

Disse skolene benytter digital bookingløsning.

Søknadsperioden for lån som skal gjelde hele skoleåret eller bare høstsemesteret er 1. mai til 1. juni. For lån som gjelder kun vårsemesteret er søknadsfristen 1. november til 30. november. Svar på søknader om semesterlån kan forventes tre uker etter søknadsfristen.

Skolen låner ut restkapasitet fortløpende gjennom hele skoleåret (enkel og repeterende lån). Muligheten for å søke om lån av slik restkapasitet er stengt i søknadsperiodene for semesterlån. For disse skolene benyttes bookingløsning for semesterlån.

Slik bruker du bookingløsningen

1. Klikk på lenken for ønsket skole.

2. Oversikt over tilgjengelige rom kommer opp.

3. Huk av for hver uke og velg til hvilken dato den repeterende booking skal gjelde. Velg ønsket dag og tidspunkt i kalenderen. Første mulige booking er fra august 2022.

4. For å fullføre forespørsel om booking, logg inn via ID porten.

5. Fyll ut skjema for forespørsel og send inn.

6. Du vil motta kvittering på innsendt skjema.

7. Forespørselen behandles og du kan forvente svar via epost innen 3 uker.

Når får du svar?

Hvis du har søkt om lån av lokaler et helt eller halvt skoleår vil du få svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen. For søknader om lån av lokaler til enkeltstående arrangement får du svar så snart skolen har behandlet søknaden.

Klage

Ved eventuelt avslag på søknaden kan du klage. Klagen skal sendes på e-post til postmottak@ude.oslo.kommune.no.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om leie av skolene, ta direkte kontakt med skolen det gjelder. Finn kontaktinformasjon til skolen.

Annen relevant informasjon