Informasjon om lån og leie av skoler

Du kan låne skolelokaler til frivillig aktivitet for et helt eller et halvt skoleår, og for et enkelt arrangement. Noen grupper kan låne lokaler gratis, andre må betale.

Søknadsfrist for lån og leie av skoler

Husk at søknadsfristen for å låne lokaler i skolen for høstsemesteret er 1. juni.

Hvem kan låne skolelokaler?

I hovedsak skal skolenes lokaler lånes ut til lokale, frivillige organisasjoner som har aktiviteter til barn og unge under 25 år. Men det finnes unntak.

Disse gruppene kan låne lokaler på skoler gratis:

  • Frivillig organisasjoner som tilbyr aktiviteter til elevene ved den aktuelle skolen, skolekorps, kor, teater- og dansegrupper og idrettsgrupper.
  • Lokal eller byomfattende organisasjon som tilbyr aktiviteter for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr aktiviteter i gymsal for barn og unge under 25 år.
  • Idrettslag som tilbyr trening for psykisk utviklingshemmede, uansett alder.
  • Opplysningsorganisasjon som oppfyller kravene i voksenopplæringsloven.

Hvem kan leie skolelokaler?

Frivillige organisasjoner som tilbyr andre aktiviteter enn det som er beskrevet ovenfor kan leie skolelokaler mot dekning av kostnader til tilsyn, renhold og drift.

Prisen for å leie skolelokaler fastsettes av Utdanningsetaten hvert år.Se priser for leie av skolelokaler her (PDF)

Søknadsfrister og svar

Søknadsfrist for lån hele og halve skoleår

Du kan søke om å låne skolens lokaler for et helt eller et halvt skoleår av gangen.

Du må søke innen

  • 1. juni for høstsemesteret
  • 1. november for vårsemesteret

Du får normalt svar på søknaden innen tre uker etter søknadsfristen.

Søknadsfrist for enkeltstående arrangement

Du kan søke om å låne skolenes lokaler til enkeltstående arrangement, eller arrangementer som går over noen kvelder. Da er det ikke noe søknadsfrist, og du får svar når skolen har behandlet søknaden. Men det er lurt å søke i god tid før arrangementet.

Slik søker du

De fleste skoler har papirsøknad

For å leie eller låne et lokale, må du for de aller fleste skolene i Oslo laste ned et søknadsskjema, fylle det ut og sende det til skolen du ønsker å låne lokalet på. Du får svar på e-postadressen du oppgir i søknaden. Last ned søknadsskjema her (PDF)

Noen skoler har digital søknad

Noen skoler tilbyr en digital søknad om lån av lokaler. Hvilke skoler det gjelder finner du i kommunes bookingløsning. Når du har funnet skolen kan du se hvilke rom som er ledige på ønsket dato, og sende digital forespørsel om å booke lokalet. Finn skoler med digital søknad.

Klage på avslag

Får du avslag på søknaden kan du klage. Klagen sender du på e-post til postmottak@osloskolen.no.

Spørsmål og kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål om leie av skolene, ta direkte kontakt med skolen det gjelder. Her finner du kontaktinformasjon til skoler i Oslo.

Du kan lese mer om lån og utleie av skoler iForskrift om utlån og utleie av skoler og andre kommunale lokaler til frivillige organisasjoner i Oslo kommune