Basarhallen på Frysja

Søknadsfrist for lån og leie av skoler

Husk at søknadsfristen for å låne lokaler i skolen for høstsemesteret er 1. juni.

Sesongutleie