Basarhallen på Frysja

Frysja kunstsenter består av 6 verneverdige bygninger og ligger vakkert til ved Akerselva. Byggene ble oppført som fabrikklokaler for O. Mustad på 1800-tallet.

Kunstsenteret består i dag av flere atelierer, verksteder og boliger.

Tidspunkt

Lokalet kan leies i følgende perioder:

  • 3. juli 2023 – 31. juli 2023
  • 1. august 2023 - 31. august 2023
  • 1. september 2023 - 2. oktober 2023

Pris

7 500 kr per periode som betales forskuddsvis ved avtaleinngåelse.

Pris inkluderer leie av basarhallen, strøm, vann, toalett og andre kommunale tjenester, samt utleiers administrasjonskostnader.

Fasiliteter

Arbeidslokalet har innlagt strøm, vann og toalett.

Nettoareal: ca. 113 m2.

Frysja kunstsenter består av verneverdige bygninger.

Det er ikke tillat å servere mat og drikke.

Arbeidslokalet leies ut i den stand det befinner seg i ved utlysning.

Kriterier

  • Søker må være en aktiv aktør innen kunst, kultur og/eller frivillighet.
  • Kulturetaten vil foreta en skjønnsmessig vurdering av søknadens kvalitet, hvor godt aktiviteten passer inn i lokalet og i kunstsenterets øvrige virksomhet, og hvordan aktiviteten vil bidra positivt til nærmiljøet.
  • Eventuell lokal forankring hos søker vil vektlegges positivt.

Søknadsfrist

Søknadsfristen utløp 7. mai 2023.

Tildeling

Kulturetaten behandler søknadene. Dersom Kulturetaten har spørsmål knyttet til søknaden tar etaten kontakt med søker.

Klage

Vedtaket anses som enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b, og kan påklages til Oslo kommunes klagenemd, jf. forvaltningsloven § 28 annet ledd. Klagen skal sendes vedtaksorganet innen tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet frem til søkeren, jf. forvaltningsloven § 29 og § 32.

Kontakt

E-post
kul-atelier@kul.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kjelsåsveien 145
0491 Oslo