Atelierene i Oslo rådhus

Tildeling 2022-2024

Rådhusets tre atelierer er nå tildelt for 2022-2024.

På grunn av rehabiliteringsarbeidet som foregår av Rådhusets fasade har nåværende kunstneres avtale i atelierene blitt forlenget til sommeren 2025, og innflytting av nye kunstnere vil være høsten 2025.

Det vil si at det ikke vil bli igangsatt søknadsprosess for ny tildeling ennå. Søknadsprosessen vil starte høsten 2024 og kunstnere vil mest sannsynlig kunne søke på atelierene i starten av 2025.

Etablerte billedkunstnere med fast bopel i Oslo: Liv Bugge

Liv Bugge (f. 1974) bor og arbeider i Oslo. Hun er utdannet fra Kunstakademiet i Oslo og HISK (Higher Institute for Fine Art), Antwerpen, Belgia. Bugge har PhD fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. Kunstakademiet, 2019. Hun er representert på årets Veniziabiennale The Milk of Dreams, og deltar nå i konkurransen om kunst til det nye regjeringskvartalet i Oslo. Bugge har en multimedial kunstnerisk praksis, hun arbeider blant annet med film, skulptur og installasjon.

Unge billedkunstnere som nettopp har avsluttet sin kunstfaglige utdannelse: Damla Kilickiran

Damla Kilickiran (f.1991) har mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo, avd. kunstakademiet i 2020. Kilickiran har hatt høy kunstnerisk aktivitet etter endt utdanning, med blant annet soloutstilling på Unge Kunstneres Samfund og Destiny’s Atelier i Oslo. Hun har deltatt på biennaler som Lofoten International Art Festival og Göteborgsbiennalen. Kilickirans arbeid undersøker hvordan begreper som spiritualitet, ånd og magi kan forstås i dag. Metoden hennes går ut på å etablere et åndelig eller mystisk bånd til industrielle materialer som betong, aluminium og asfalt. Ofte foregår store deler av arbeidsprosessen på de stedene der materialene hører til, og objektene bindes senere sammen i scenografiske installasjoner og narrativ.

Utenlandske billedkunstnere: Jad El Khoury

Jad El Khoury (f.1988, Libanon) avsluttet sin mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2022. El Khoury flyttet fra Libanon til Oslo i 2020. Som ung kunstner av en generasjon som er født etter borgerkrigen har El Khoury brukt poetiske metoder for å gjøre opprør mot sektarianisme og ekstrem religiøs tenkning.

Kriterier

Atelierene tildeles:

  • Kategori 1: Etablerte visuelle kunstnere med fast bopel i Oslo.
  • Kategori 2: Unge visuelle kunstnere som nettopp har avsluttet sin kunstfaglige utdanning.
  • Kategori 3: Utenlandske visuelle kunstnere.

Atelier tildeles gjennom Oslo kommunes tildelingsutvalg for rådhusatelierene. Utvalget består av representanter for visuelle kunstnerorganisasjoner og Oslo kommune ved Kulturetaten og Rådhusets forvaltningstjeneste.

Kapasitet

Tre atelier i 13. etasje i vestre tårn med ulik størrelse:

  • 180 kvadratmeter
  • 95 kvadratmeter
  • 45 kvadratmeter

Pris

Det er vederlagsfritt å disponere atelier i Oslo rådhus.

Fasiliteter

Atelierene er plassert midt i hjertet av Oslo. Alle tre har stor takhøyde og mye veggplass, i tillegg til både naturlig og elektrisk overlys.

Lokalene har tilgang til kjøkken og toalett.

Det er tilgang til atelierene med både heis og trapp. Heisen er 220 cm høy og 135 cm bred. ​

Kontakt

E-post
postmottak@rft.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Rådhusplassen 1
0037 OSLO