Til innhold

Atelierene i Oslo rådhus

Kontakt

E-post

Besøksadresse

Rådhusplassen 1, 0037 OSLO

Atelierene i Oslo rådhus

Fra august 2019 stiller Oslo rådhus tre atelierer til disposisjon for kunstnere.

Rådhusatelierene har vært i bruk siden 1930-tallet.

Kriterier

Disse kan søke:

  • Kategori 1: Etablerte visuelle kunstnere med fast bopel i Oslo. 
  • Kategori 2: Unge visuelle kunstnere som nettopp har avsluttet sin kunstfaglige utdanning. 
  • Kategori 3: Utenlandske visuelle kunstnere.

Atelier tildeles gjennom Oslo kommunes tildelingsutvalg for rådhusatelierene. Utvalget består av representanter for visuelle kunstnerorganisasjoner og Oslo kommune ved Kulturetaten og Rådhusets forvaltningstjeneste.

Elektronisk søknadskjema må leveres innen fristen. Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Leieperiode

Atelierene kan kun disponeres i en begrenset periode på to år. 

Atelierene skal brukes aktivt i den tildelte perioden. Fremleie er ikke tillatt. 

Kapasitet

Tre atelier i 13. etasje i vestre tårn med ulik størrelse:

  • 180 kvadratmeter (for kategori 1)
  • 95 kvadratmeter (for kategori 2)
  • 45 kvadratmeter (for kategori 3)

Pris

Det er vederlagsfritt å disponere atelier i Oslo rådhus.

Fasiliteter

Atelierene er plassert midt i hjertet av Oslo. Alle tre har stor takhøyde og mye veggplass, i tillegg til både naturlig og elektrisk overlys.

Lokalene har tilgang til kjøkken og toalett. 

Det er tilgang til atelierene med både heis og trapp. Heisen er 220 cm høy og 135 cm bred. ​

Søknadsfrist

Fristen for å søke er torsdag 31. januar 2019 klokken 12:00