Lån eller lei lokaler på Aktivitetshuset K1

Alle som låner, leier og bruker lokaler hos oss skal bidra til at aktivitetshuset rommer mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen. Aktiviteter rettet mot barn og unge har prioritet.

Aktivitetshuset K1 har seks rom til utlån og utleie, med plass til alt fra 20 til 120 personer. De ulike rommene passer til alt fra møter, kurs og undervisning, filmvising, håndarbeid, kor- og korpsøving, idrett, dans og teater.

Både privatpersoner, frivillige organisasjone og næringslivsaktører kan låne lokaler, men det er ulik pris for ulike aktører og for hva slags arrangementer det er. Vi låner ikke ut rom til private arrangementer, feiringer eller religionsutøvelse.

Priser

Hvem som skal arrangere, og hva slags arrangement det er, avgjør om rommene på K1 kan lånes gratis eller om du må betale litt eller markedspris på.

Gratis utlån

Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger og nabolagsinitiativer med forankring i Bydel Gamle Oslo, og som ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i nabolaget kan låne K1 gratis.

Aktiviteten som skal arrangeres må være ha en lav terske for deltagelse, det skal være inkluderende, gratis for deltakere og åpen for alle.

Lav leie (selvkost)

Organisasjoner, lag, foreninger, sameier, borettslag og andre med aktivitetstilbud rettet mot primært mot barn og unge betaler en lav leie. Arrangementer med lokal forankring, som er gratis, men ikke åpne for alle, betaler også en lav leie. Se priser for de ulike rommene nedenfor.

Markedsleie

Næringslivet og andre aktører, lukkede arrangementer, arrangementer med deltakelses- eller medlemskapsavgift må betale markedsleie. Se priser for de ulike rommene nedenfor.

Parken

 • Markedspris: 2 000 kroner
 • Selvkost: 1 000 kroner

Astronauten

 • Markedspris: 1 200 kroner
 • Selvkost: 600 kroner

Munch

 • Markedspris: 1 000 kroner
 • Selvkost: 500 kroner

Hobbyrommet

 • Markedspris: 800 kroner
 • Selvkost: 400 kroner

Husmann

 • Markedspris: 800 kroner
 • Selvkost: 400 kroner

Jason

 • Markedspris: 600 kroner
 • Selvkost 300 kroner

Slik låner eller leier du lokaler

I bookingsystemet kan du se hvilke tidspunkt du kan låne kulturhuset. Når du finner ønsket tidspunkt, sender du en forespørsel om å booke lokalet. Du får svar i løpet av 1-4 arbeidsdager. 

Send søknad om lån av lokaler

Slik behandler vi opplysningene dine

Innlogging til vår bookingløsning skjer via ID-porten. Vi tar kun vare på navnet ditt og hvordan vi kan kontakte deg. Administrasjonen ved lokalet bruker opplysningene du har gitt når de tildeler ønsket tid. Les mer om hvordan Oslo kommune behandler dine personopplysninger.

Retningslinjer for lån og leie

Ved ankomst til lokalene vil leietaker motta bruksanvisning og branninstruks for det aktuelle møte- eller aktivitetsrommet. Husk å sette av tid til forberedelser og opprydning når du registrerer ønsket tid.

Leietaker har ansvar for at:

 • rommet skal se ut som vist på møbleringsplanen
 • ventesone, kjøkken og fellesarealer skal være klare og ryddige for neste aktør
 • at aktiviteten skal avsluttes og rommet forlates innen booket tid er over. Det er mange aktører som benytter seg av våre lokaler og det er viktig å unngå forsinkelser. ​

Kontakt

Telefon
48 05 92 97
E-post
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kolstadgata 1
0652 OSLO