Lån og lei rom i Aktivitetshuset K1

Trenger du lokaler til til møter, aktiviteter eller arrangement?

Vi ønsker at alle aktører som låner, leier og bruker lokaler hos oss skal bidra til de overordnede målene for Aktivitetshuset K1. Aktivitetshuset skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der aktiviteter rettet mot barn og unge har prioritet.

Booke rom

Booke rom (Logg inn med ID-porten)

Det er opp til fire virkedagers behandlingstid, bestillinger behandles mandag til fredag.

Pris

Kategori 1: Gratis lån

Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger og nabolagsinitiativer med forankring i Bydel Gamle Oslo som ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i nabolaget har mulighet til gratis lån. For gratis lån av lokaler må aktiviteten være av lavterskel karakter, inkluderende, kostnadsfritt for deltakere og åpen for alle.

Kategori 2: Lav leie

Organisasjoner, lag, foreninger, sameier, borettslag og andre med aktivitetstilbud rettet mot primært mot barn og unge. Gratis lukkede arrangementer med lokal forankring tilhører også kategori 2.

Kategori 3: Markedsleie

Næringslivet og andre aktører, lukkede arrangementer, arrangementer med deltakelses- eller medlemskapsavgift.

Prisliste

Parken

Markedspris 2 000 | Selvkost 1 000

Astronauten

Markedspris 1 200 | Selvkost 600

Munch

Markedspris 1 000 | Selvkost 500

Hobbyrommet

Markedspris 800 | Selvkost 400

Husmann

Markedspris 800 | Selvkost 400

Jason

Markedspris 600 | Selvkost 300

Kriterier

Retningslinjer

  • Når leietaker i vårt booking system huker av for å ha lest og forstått vilkårene, aksepteres vilkårene på vegne av organisasjonen eller som privatperson. Vilkårene gjøres gjeldende så snart forespørselen er godkjent av utlåner.
  • Ved ankomst til lokalene vil leietaker motta bruksanvisning og branninstruks for det aktuelle møte- eller aktivitetsrommet.
  • Rom lånes ikke ut til private arrangementer/feiringer og religionsutøvelser.
  • Husk å sette av tid til forberedelser og opprydning når du registrerer ønsket tid.

Leietaker har ansvar for:

  • generell opprydning etter bruk:
    • rommet skal se ut som vist på møbleringsplanen
    • ventesone, kjøkken og fellesarealer skal være klare og ryddige for neste aktør
  • at aktiviteten skal avsluttes og rommet forlates innen booket tid er over. Det er mange aktører som benytter seg av våre lokaler og det er viktig å unngå forsinkelser. ​

Kontakt

Telefon
Besøksadresse:
Kolstadgata 1
0652 OSLO