Aktivitetshuset K1

Trenger du lokaler til til møter, aktiviteter eller arrangement?

Vi ønsker at alle aktører som låner, leier og bruker lokaler hos oss skal bidra til de overordnede målene for Aktivitetshuset K1. Aktivitetshuset skal romme mangfoldige og inkluderende aktiviteter for hele befolkningen på Tøyen, der aktiviteter rettet mot barn og unge har prioritet.

Booke rom

Booke rom (Logg inn med ID-porten)

Det er opp til fire virkedagers behandlingstid, bestillinger behandles mandag til fredag.

Pris

Kategori 1: Gratis lån

Lokale ildsjeler, organisasjoner, lag, foreninger og nabolagsinitiativer med forankring i Bydel Gamle Oslo som ønsker å arrangere aktiviteter og tilbud til beboere i nabolaget har mulighet til gratis lån. For gratis lån av lokaler må aktiviteten være av lavterskel karakter, inkluderende, kostnadsfritt for deltakere og åpen for alle.

Kategori 2: Lav leie

Organisasjoner, lag, foreninger, sameier, borettslag og andre med aktivitetstilbud rettet mot primært mot barn og unge. Gratis lukkede arrangementer med lokal forankring tilhører også kategori 2.

Kategori 3: Markedsleie

Næringslivet og andre aktører, lukkede arrangementer, arrangementer med deltakelses- eller medlemskapsavgift.

Prisliste

Parken

 • Markedspris 2 000 kr
 • Selvkost 1 000 kr

Astronauten

 • Markedspris 1 200 kr
 • Selvkost 600 kr

Munch

 • Markedspris 1 000 kr
 • Selvkost 500 kr

Hobbyrommet

 • Markedspris 800 kr
 • Selvkost 400 kr

Husmann

 • Markedspris 800 kr
 • Selvkost 400 kr

Jason

 • Markedspris 600 kr
 • Selvkost 300 kr

Annet

Ønsker du å holde et arrangement eller en aktivitet i gaten? Kolstadgata er nå tilgjengelig for å bookes i ukedager og helger. Det er helt gratis.

Send en e-post eller ring til Victoria (tlf. 48 86 19 91) hvor du beskriver kort: hva du ønsker å gjøre, når du ønsker å gjøre det og hvem det er for.

Kriterier

Retningslinjer

 • Når leietaker i vårt booking system huker av for å ha lest og forstått vilkårene, aksepteres vilkårene på vegne av organisasjonen eller som privatperson. Vilkårene gjøres gjeldende så snart forespørselen er godkjent av utlåner.
 • Ved ankomst til lokalene vil leietaker motta bruksanvisning og branninstruks for det aktuelle møte- eller aktivitetsrommet.
 • Rom lånes ikke ut til private arrangementer/feiringer og religionsutøvelser.
 • Husk å sette av tid til forberedelser og opprydning når du registrerer ønsket tid.

Leietaker har ansvar for:

 • generell opprydning etter bruk:
  • rommet skal se ut som vist på møbleringsplanen
  • ventesone, kjøkken og fellesarealer skal være klare og ryddige for neste aktør
 • at aktiviteten skal avsluttes og rommet forlates innen booket tid er over. Det er mange aktører som benytter seg av våre lokaler og det er viktig å unngå forsinkelser. ​

Kontakt

Telefon
48 05 92 97
E-post
k1aktivitetshus@bgo.oslo.kommune.no
Besøksadresse:
Kolstadgata 1
0652 OSLO