Teaterundervisning siden 1957

Kulturskolens teatertilbud har vokst frem fra Elisabeth Gordings barne- og ungdomsteater, og musikkteater på Manglerud. I dag har vi ulike typer teaterkurs for alle aldersgrupper og nivåer.

Bilde av ungdommer på scenen på Oslo Nye Centralteatret
Fotograf: Lillian Julsvik. Bilde: Lillian Julsvik

Barne-og ungdomsteatret

Vårt barne- og ungdomsteater har sine røtter fra Elisabeth Gordings Barne- og ungdomsteater, som i over 50 år opparbeidet seg et renommé som et solid og godt teatertilbud.

I 1957 åpnet Elisabeth Gording det hun selv kalte for Barnas Teater. Etter Oslo kommunes støtte i 1961, utvidet hun tilbudet til 200 elever og la om slik at alle barn fra 4 til 18 år kunne få undervisning tilpasset alderen.

I 1998 pensjonerte Elisabeth Gording seg. Barneteateret skiftet navn til Oslo barne- og ungdomsteater og ble drevet videre som en stiftelse. Med Elisabeths prinsipper som grunnlag ble dette drevet i 10 år, til det i 2008 ble innlemmet i Oslo kulturskole og flyttet inn i helt nye lokaler på Schous kulturstasjon.

Musikkteater

I 2002 startet kulturskolen det første musikkteaterkurset på Manglerud. Det besto da av én ungdomsgruppe som laget små shownumre. Siden den gang har kurset både vokst og utviklet seg til om lag 300 elever fordelt på ulike grupper med undervisning flere steder i byen.

Hvert år arrangerer vi Musikkteaterfestivalen i et profesjonelt scenerom, hvor alle elevene fra 3. trinn til 3. året på videregående skole får spille sine forestillinger.