Teater og nysirkus

Bli med på fysisk teater i Oslo kulturskole!

Søk om plass

Om undervisningen

På dette kurset jobber vi med teaterutrykket satt i en veldig fysisk sammenheng, noe vi i teaterverden kaller «fysisk teater». Det vil si at vi bruker akrobatikk, miming og klovning som byggesteiner i teaterarbeidet. I tillegg jobber vi med nysirkus (moderne sirkus uten dyr), i form av blant annet sjonglering, tallerkenspinning og diabolo. Kurset avsluttes med en forestilling der elevene får vise det de har lært til familie og venner.

Kursdetaljer

Alder

1.–10. trinn

  • 1. og 2. trinn: Teaterlek (Lille TON)
  • 3. og 4. trinn: Klovning og improvisasjon (Mellom TON)
  • 5. til 7. trinn: Fortellerteater, miming, akrobatikk og nysirkus (Store TON)
  • 8. til 10. trinn: Klovning, gjøgleri og akroteater (Mega TON)

Undervisningstider

Tirsdager:

  • 16:00–16:45: 1. og 2. trinn
  • 16:45–17:45: 3. og 4. trinn
  • 18:00–19:15: 5. til 7. trinn
  • 19:15–20:15: 8. til 10. trinn

Pris

2.258,– pr. semester

Varighet

Helårsplass. Undervisningsåret går over 30 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager.

Pedagoger

Undervisningssteder

  • Manglerud kulturstasjon