Workshops i studio

Oslo kulturskole arrangerer ulike workshops i musikkproduksjon gjennom skoleåret.

Musikkproduksjon på Oslo kulturskole