Trekkspillensemble

På Oslo kulturskole kan du spille trekkspill sammen med andre!

Søk om plass

Om undervisningen

I samarbeid med Bærum kulturskole har vi to trekkspillorkestre, ett for barn og ett for ungdom.

I tillegg til de ukentlige spilletimene, vil fast samspill med andre barn og unge naturlig lære elevene å lytte og å innrette seg musikalsk. I orkester/ensemble er barna en del av en helhet og de vil få en helt annen og større musikkopplevelse enn ved solospill. De får være med på konserter og helgeseminarer og får oppleve å være en del av et musikkmiljø, noe som er positivt både musikalsk og sosialt. Særlig er det positivt for å beholde interessen for å spille i ungdomsårene.

Elevene bør ha noe notekunnskap og spiletrening før de begynner i orkesteret. Lærer, foresatte og eleven selv avgjør sammen når det er aktuelt å begynne.

Kursdetaljer

Alder

Fra 7 til 19 år

Nivå

Litt øvet

Pris

1.850,– pr. semester

Varighet

Helårsplass. Den ukentlige øvelsen vil variere noe i lengde etter alder på spillerne, fra 75 til 120 minutter. Undervisningsåret går over 35 uker og følger grunnskolens ferie- og fridager

Pedagoger

Undervisningssteder

  • Grønland kulturstasjon