Danseglede siden 1987

Dansetilbudet i kulturskolen er bygget videre på driften til Spin Off dansestudio, som ble etablert av Liv Greve Greli i 1987.

Gammelt bilde av Liv Greve Greli som danser på Statens balletthøgskole
Liv Greve Greli. Fotograf: Statens balletthøgskole. Bilde: Statens balletthøgskole
Spin Off var en sentral utdanningsinstitusjon innen dansefeltet i 20 år før driften ble overtatt av kulturskolen i 2008. Vi har hatt gleden av å tilby dansekurs for tusenvis av elever, og flere av dem har gått videre til danseutdanning i inn- og utland.