Søk nå!

Velkommen som søker til kulturskolen! Her kan du søke om plass til deg selv eller barnet ditt.

Søknadsskjema

Hvor søker du?

Du søker via søknadsskjemaet vårt i SpeedAdmin. Det ligger også direkte lenke til dette på hvert enkelt fag her på nettsiden.

I søknadsskjemaet kan du søke på flere fag samtidig, og rangere dem i prioritert rekkefølge etter eget ønske.

Hvem kan søke om plass?

Alle kan søke om plass, men vi prioriterer barn og unge opp til 18 år, som bor i Oslo. På dans og teater har vi også kurs for voksne.

Når søker du?

Du kan søke hele året. Hovedopptaket til helårsplass skjer i juni, men vi tar imot søknader til suppleringsopptak hele året. Kurs av kortere varighet har ofte flere opptak i året.

Når du har søkt

Vi sender deg en e-post når vi har mottat søknaden din. I de fleste fag vil du bli tilbudt plass i nåværende eller neste semester.

Alle som får plass får beskjed pr. e-post. På noen fag er det mange søkere og begrenset med plasser. Da blir du satt på venteliste.

Venteliste

Ventelisten for de ulike fagene er organisert etter når søknaden er registrert. Vi gir tilbud fortløpende etter hvor lenge du har stått på ventelisten. Hvor lang tid du står på venteliste varierer på de ulike fagene. Enkelte områder i byen har også kortere ventetid enn andre.

Utmelding

Utmeldingsfrist for elever som vil slutte i løpet av skoleåret er 1. desember. For å melde deg ut må du logge inn i SpeedAdmin og velge «utmelding» på første side, eller sende en e-post med beskjed om utmelding til kulturskolen@kul.oslo.kommune.no. Det er ikke nok å kun si ifra til lærer. Du er automatisk påmeldt til vårsemesteret og må betale for dette hvis du ikke har gjort utmeldingen innen 1. desember.

Hvis du ønsker å fortsette undervisningen neste skoleår må du fornye avtalen med kulturskolen hver vår. Vi sender deg en forespørsel om dette på e-post innen 1. mai. Dersom du ikke ønsker å fortsette etter sommeren trenger du ikke svare på denne forespørselen. Da vil du automatisk bli utmeldt.

Retningslinjer

Før du søker er det lurt å lese kulturskolens retningslinjer for elever og foresatte / Guidelines for pupils and parents/guardians in Oslo School of the Arts