Opptak

Oslo kulturskole har veiledende retningslinjer for opptak som skal balansere ulike hensyn i opptaksprosessen, og sørge for bred rekruttering og tilpasset tilgang til undervisningen.

I tillegg skal det tas hensyn til at elevgruppene skal være hensiktsmessig sammensatt for et best mulig faglig utbytte av undervisningen som gis.

Under opptaksprosessen tar vi hensyn til følgende punkter (ikke i prioritert rekkefølge).

  • Elevens søknadsdato på aktuell disiplin, forutsatt at søker tilhører aldersgruppen, målgruppen, kursets nivå og sammensetting av gruppen.
  • Elevens bosted i forhold til undervisningstilbudet eller -sted med ledig plass
  • Eleven kommer inn under byrådets prioriterte satsingsområder.
  • Om eleven kommer tilbake fra premisjon i samme disiplin
  • Om eleven søker overgang fra annet tilbud gitt av Oslo kulturskoles lærere.
  • Overgang fra annen kulturskole.
  • Elevens første søknadsdato generelt i kulturskolen.