Ingibjörg Gudmundsdottir

Ingibjörg Guðmundsdóttir underviser i keramikk, billedkunst og kunstkarusell ved Oslo kulturskole. Hun har mastergrad i Materialbasert kunst fra Kunsthøgskolen i Oslo og grunnskole lærer utdanning med billedkunst som hovedfag fra Island. Ingibjörg har erfaring med undervisning og veiledning av barn og voksne, har vikariert som verksmester på keramikkverksted på Kunsthøgskolen i Oslo. Hun har stilt ut både i Norge og utlandet og hatt verk med på Årsutstillingen i 2019 og 2021.

Kontakt

ingi.gudmundsdottir@kul.oslo.kommune.no