Anna Helgadóttir

Lærer, cello
anna.helgadottir@kul.oslo.kommune.no

Anna Helgadóttir er utdannet ved Norges musikkhøgskole og Barratt Due musikkinstitutt. Hun har en utøvende cand.mag med cello som hovedinstument. Anna har spilt mye «ny musikk», og hun har også stor interesse for barokk- og annen tidligmusikk. Hun spiller for tiden fast i den multietniske gruppa Ellayali. Hun har også erfaring som orkester- og studiomusiker.

Portrettbilde av Anna Helgadóttir, cellolærer ved Oslo kulturskole
Anna Helgadóttir. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole