Gunn Sørli Gjone

Lærer, sang
Dirigent
gunn.gjone@kul.oslo.kommune.no

Gunn Sørlie Gjone (f.1953 i Levanger) vokste opp på Tynset. Hun har vært dirigent for Holmenkollen barne-og ungdomskor siden 1997 og Grindbakken skolekor, Måltrostene siden 1999. Gunn har arbeidet som lærer og musikklærer ved Grindbakken skole siden 1997.

Portrettbilde av Gunn Sørli Gjone, sanglærer ved Oslo kulturskole
Gunn Sørli Gjone. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole