Olga Barychkina

Lærer, piano
olga.barychkina@kul.oslo.kommune.no

Olga Barychkina er pianist, akkompagnatør, pedagog og har vært ansatt i kulturskolen siden 1995. Hun underviser i klassisk, rytmisk og improvisert musikk, samspill og besifringsspill. Hun har lang pedagogisk fartstid og jobber med elever på alle nivåer.

I 1998 deltok hun som kulturskolelærer i Second International Methodological Forum for Music Teachers og Moscow H. Neuhaus Festival of Young Pianists.

Olga har sin utdanning fra Musikkhøgskolen og Det Statlige Pedagogiske Institutt fra Russland, Moskvas Statlige Institutt for Internasjonale Økonomiske Relasjoner og Hovedfag i musikkvitenskap fra UiO, Cand. Philol (2000). Hun har videreutdanninger fra Moskva senter for improvisert musikk, og fra Norges Musikkhøgskole hvor hun har tatt administrasjon og ledelse, kirkemusikk og orgelspill-improvisasjon (kantor kompetanse), musikkteoretisk fordypning: anvendt musikklærer, satslære og verdens musikkhistorie; praksisveiledning: (2019–2020); digital didaktikk i musikkundervisning (2022-2023).

Olgas elever er aktive deltagere og har vunnet priser i Ungdommens musikkmesterskap. Flere av hennes elever satser på høyere musikkutdanning og på en profesjonell karriere innenfor musikk.