Sunniva Rødland

Lærer, harpe
sunniva.rodland@kul.oslo.kommune.no

Sunniva Rødland er en aktiv harpist med lang erfaring fra musikklivet og en utøvende doktorgrad fra Norges musikkhøyskole. Sunniva brenner for å gjøre harpen mer kjent i all sin bredde. Hun har tatt diplom- og kandidatstudier tidligere, og har opptrådt som solist, kammer- og orkestermusiker både i Norge og i utlandet. Hun har vært solist med flere orkestre, spilt med pop- og jazzmusikere og gjort mange tverrkunstneriske prosjekt. Sunniva liker å leke med konsertformen og samarbeider blant annet med kunstnere innenfor teater og video. Hun eksperimenterer med flere harper på scenen, blant annet spiller hun også på el-harpe. Hennes prosjekt er innenfor ny musikk og hun samarbeider med mange komponister. Sunniva har undervist på Oslo kulturskole siden 2006.