Vegard Dozsko

Vegard Dozsko er gitarlærer i Oslo kulturskole. Han har en bred musikalsk bakgrunn og kan med rette kalles en multi-instrumentalist. Han trakterer de fleste instrumenter med strenger og har i tillegg bakgrunn som studiotekniker og produsent.

Kontakt

vegard.doszko@kul.oslo.kommune.no

Portrettbilde av gitarlærer Vegard Dozsko
Vegard Dozsko. Bilde: Oslo kulturskole