Felix Sipos

Felix Sipos
Bilde: Oslo kulturskole

Felix Sipos har en mastergrad fra musikkhøgskolen Conservatorul «George Enescu» i Iasi, Romania. Herfra har han diplomeksamen i komposisjon, musikologi og musikpedagogikk. Hovedinstrumentet hans er gitar og han har vært medlem av to kjente rumenske fusion/jazz/rock-band, Transfer og Ethos, mellom 1972 og 1984. Fra 1977 jobbet Felix som gitarlæreri hjemlander Romania, ved den kommunale musikkskolen i Oradea. Han deltok på jazzfestivaler, Sibiu 81, 82 og 83, samt utenlandsturneér før han endte opp i Norge i 1987.

Etter en tid som freelancemusiker gikk han tilbake til gitarundervisning ved kulturskoler og videregående skoler i Oslo og Akershus, og Oslo kulturskole i 1996. I 1994 tok han Praktisk Pedagogisk Utdanning med gitar (jazz) som hovedinstrument ved Norges Musikkhøgskole. I 2009 videreutdannet han seg i musikkproduksjon og lydteknikk ved Norsk Institutt for Scene og Studio.

Kontakt

felix.sipos@kul.oslo.kommune.no