Ida Svanes Ziener

Musikklærer
ida.ziener@kul.oslo.kommune.no

Ida Svanes Ziener underviser musikkgrupper for barn, og gir kurs i musikk og ukulele i aktivitetsskolen. Hun har utøvende utdanning i klassisk gitar, og pedagogisk utdanning fra Institutt for musikk ved NTNU. I tillegg har hun videreutdanning i musikkdidaktikk for barn (0–8 år) fra Barratt Due Musikkinstitutt.

Ida har vært ansatt i Oslo kulturskole siden 2010. Hun er også ansatt som musikkpedagog i Torshovhagen – en DoReMi-barnehage med ekstra fokus på sang og musikk. Ida er i tillegg artist og frilans musiker.

Portrett av Ida svanes
Ida Svanes. Bilde: Oslo kulturskole