Svein Egil Skotte

Svein Egil Skotte har kandidateksamen med blokkfløyte hovedinstrument og pedagogisk seminar fra Norges Musikkhøgskole, samt diplomstudier fra Kongelig Konservatorium i Haag. Han har lang fartstid som solist og kammermusiker med ensembler som Oslo barokkorkester, Barokkanerne, Christiania Consort og Duo Incognito. Han har laget solistprogrammer for NRK, både radio og fjernsyn, og samarbeidet med mange kjente musikere. Han har også deltatt ved flere CD-produksjoner og turnert mange år for Rikskonsertene. Siden 1989 har Svein Egil vært leder for Blokkfløytistene Uranienborg, et blokkfløyteorkester som har gjennomført mange spennende prosjekter og konserter. For dette arbeidet mottok han Oslo kommunes pris for ledere av amatørvirksomhet i 2003. Svein Egil har vært fast ansatt ved Oslo kulturskole siden 1994.

Kontakt

svein.skotte@kul.oslo.kommune.no

Portrettbilde av Svein Egil Skotte, blokkfløytelærer ved Oslo kulturskole
Svein Egil Skotte. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole