Sissel Larsen

Lærer, trompet
sissel.larsen@kul.oslo.kommune.no

Sissel har utdannelse i pedagogikk, metodikk og utøvende fag fra Agder musikkonservatorium, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Utrecht. Hovedinstrumentet hennes er trompet og hun har barokktrompet som bi-instrument. Hun underviser i begge instrumentene ved Oslo kulturskole. Sissel har bygget opp flere skolekorps, blant andre Møllergata, Sagene, Sinsen og Hasle, samt Tøyen orkester. Hun jobber også som frilans musiker og spiller i Kristiania Messingkvintett. Hun holder også foredrag i metodikk – om hvordan integrere korps i skolen, og hvordan bruke musikk i det tverrfaglige arbeidet i grunnskolen og på universitet og høgskoler.

Portrettbilde av Sissel Larsen, trompetlærer ved Oslo kulturskole
Sissel Larsen. Fotograf: Oslo kulturskole. Bilde: Oslo kulturskole