Janne Foss

Seksjonsleder, dans
janne.foss@kul.oslo.kommmune.no

Janne Foss er utdannet dansepedagog ved Universitetet i Stavanger, og har studert dansens estetikk i København og dans og språk i Paris. Hun har i tillegg videreutdanning i kulturelt entreprenørskap og veiledning ved Norges musikkhøgskole / Kunsthøgskolen i Oslo.

Janne har tidligere vært linjeleder for danselinjen ved Follo Folkehøgskole i ti år. Hun har jobbet med folk fra alle verdenshjørner og erfart hvor viktig dans er for utvikling av identitet og fellesskap. Janne har mange års erfaring med forestillingsarbeid og prosjektledelse, og har vært veileder for studenter ved praktisk-pedagogisk utdanning på KHiO. Hun har tidligere undervist i moderne dans ved Schous kulturstasjon og i kreative fag ved Spin Off Forstudium i Dans.

Portrettbilde av Janne Foss, leder for danseseksjonen ved Oslo kulturskole
Leder for dans, Janne Foss. Bilde: Thea Lång