Oslo kulturskole

Vi er en kommunal kulturskole for folk i alle aldre, men med hovedvekt på barn og unge mellom 0 og 18 år. Vi tilbyr undervisning i 220 ulike fag i mange forskjellige disipliner innen musikk, dans, teater og visuell kunst. Hos oss kan elevene oppdage nye interesser, teste ut nye kunstutrykk og utvikle sine talenter. Undervisningen foregår på til sammen 90 steder i byen.

I tillegg til å være arrangør for store og små konserter, forestillinger, utstillinger og aktiviteter, fungerer kulturskolen som en ressurs for undervisning av kunstfag i barnehager, aktivitetsskoler og grunnskoler. Vi samarbeider med andre profesjonelle aktører, skoler, institusjoner og frivillige organisasjoner for å nå ut til flest mulig barn og unge.

Kulturskolen er et viktig satsningsområde for byrådet i Oslo. Det bygges flere store kulturstasjoner rundt omkring i byen og vi skal utvide med nye tilbud og plasser – med mål om å bli «verdens beste kulturskole»!

Fra musikkskole til kulturskole

Oslo kulturskole startet opprinnelig som Veitvet musikkskole i forbindelse med utbyggingen av Veitvet på slutten av 1950-tallet. Skolen ble overtatt av Oslo kommune i 1979, som da opprettet Oslo kommunale musikkskole. Etter som årene har gått har vi startet med undervisning i flere kunstfag. I 2002 skiftet skolen navn til Oslo musikk- og kulturskole. I 2017 ble kulturskolen en del av Kulturetaten og i 2018 ble navnet vårt endret til Oslo kulturskole.