Musikk gjør en forskjell

Kulturskolen har siden 2009 samarbeidet med Tøyen skole om å gi alle deres elever mulighet til å spille et instrument og tilegne seg grunnleggende kompetanse innen musikk. Slik har Tøyen orkester vokst frem.

Kunstverksted for barn og unge

13. april starter vi opp med kunstverksted på Manglerud for barn og unge fra 10 år og oppover, torsdager fra kl. 18:00 til 19:00. På grunn av sen oppstart er det halv pris på kurset.

Et unikt, fargerikt og multikulturelt orkester

Se denne fine videoen om musikksatsingen på Tøyen skole, og Tøyen orkesteret. Her får alle elever fra tredje til syvende trinn gruppevis opplæring på et orkesterinstrument i de ordinære misukktimene i skoletiden. Orkesteret er et fast ettermiddagstilbud , og har ca. 40 medlemmer fordelt på Tøyen orkester, Mellomorkesteret og Aspirantorkesteret.