Til innhold

Oslo kommunes kunstsamling

Du finner Oslo kommunes kunst i kommunale bygg og i det offentlige rom, der folk ferdes og bor.

Oslo kommune forvalter ny og historisk kunst plassert på tusen steder. Samlingen befinner seg både inne og utendørs i byen. Kommunen konserverer, produserer, kjøper inn, kuraterer og reaktiverer kunst. Kunstsamlingen består av 19 000 tusen verk. Hvert år avsettes 0,5 % av kommunens årlige investeringsbudsjett til kunst.

Samlingen er ervervet over lang tid - gjennom innkjøp, gaver, utlyste konkurranser og gjennom direkte oppdrag til kunstnere.

Kunstverkene består blant annet av:

 • Foto
 • Grafikk
 • Maleri
 • Skulpturer
 • Statuer
 • Tekstilkunst
 • Utendørskunst
 • Utsmykninger

Samlingen strekker seg fra 1700-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt på norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet.

Se utvalgte verk fra samlingen på Emuseum

Utplassering og vedlikehold av kunstverkene

Kontakt oss gjerne på e-post dersom du har spørsmål om utplassering, vedlikehold, skader eller innlevering

Låne kunst

Kunstverk kan lånes ut til temporære utstillinger. Forespørsel om lån fra Oslo kommunes kunstsamling må gjøres skriftlig, og senest 3 måneder innen utstilling. Forespørsler om å låne kunst må inneholde opplysninger om:

 • Utstillingsperiode og tittel
 • Beskrivelse av konseptet
 • Kunstner og tittel
 • Standard klima- og sikkerhetsrapport (hvis mulig)

Alle forespørsler om å låne kunst til temporære utstillinger rettes til:

postmottak@kul.oslo.kommune.no

Kunstprosjekter i Oslo kommune

Det avsettes 0,5 prosent av Oslo kommunes totale investeringsbudsjett til kunstprosjekter. Regelverket gjelder alle Oslo kommunes virksomheter og anvendes ved for eksempel kommunale nybygg, rehabilitering, idrettsanlegg, trafikkanlegg, park- og byrom. Reglene gjelder også leide bygg og prosjekter som realiseres ved offentlig-privat samarbeid.

Henvendelser om kunstprosjekter rettes til:

postmottak@kul.oslo.kommune.no

Politiske saker

Nye regler for disponering av midler avsatt til Oslo kommunes kunstordning og regler for mottak av kunstgaver (PDF 10,5MB)

Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet (PDF 13,8MB)