Til innhold

Oslo kommunes kunstsamling

Du finner Oslo kommunes kunst i kommunale bygg og i det offentlige rom, der folk ferdes og bor.

Oslo kommune forvalter ny og historisk kunst plassert på tusen steder. Samlingen befinner seg både inne og utendørs i byen. Kommunen konserverer, produserer, kjøper inn, kuraterer og reaktiverer kunst. Kunstsamlingen består av 19 000 tusen verk. Hvert år avsettes 0,5 % av kommunens årlige investeringsbudsjett til kunst.

Samlingen er ervervet over lang tid - gjennom innkjøp, gaver, utlyste konkurranser og gjennom direkte oppdrag til kunstnere.

Kunstverkene består blant annet av:

 • Foto
 • Grafikk
 • Maleri
 • Skulpturer
 • Statuer
 • Tekstilkunst
 • Utendørskunst
 • Utsmykninger

Samlingen strekker seg fra 1700-tallet og frem til i dag, med en klar hovedvekt på norsk modernistisk kunst fra 1900-tallet.

Utplassering og vedlikehold av kunstverkene

Kontakt oss gjerne på e-post dersom du har spørsmål om utplassering, vedlikehold, skader eller innlevering

Låne kunst

Kunstverk kan lånes ut til temporære utstillinger. Forespørsel om lån fra Oslo kommunes kunstsamling må gjøres skriftlig. i forbindelse med mindre lån (ett-fire enkeltverk) må forespørsel komme minst tre måneder i forkant. I forbindelse med større lån må forespørsel komme minst seks måneder før utstillingsåpning.

Forespørsler om å låne kunst må inneholde opplysninger om:

 • Utstillingsperiode og tittel
 • Beskrivelse av konseptet
 • Kunstner og tittel
 • Standard klima- og sikkerhetsrapport (hvis mulig)

Alle forespørsler om å låne kunst til temporære utstillinger rettes til:

postmottak@kul.oslo.kommune.no

Kunstprosjekter i Oslo kommune

Det avsettes 0,5 prosent av Oslo kommunes totale investeringsbudsjett til kunstprosjekter. Regelverket gjelder alle Oslo kommunes virksomheter og anvendes ved for eksempel kommunale nybygg, rehabilitering, idrettsanlegg, trafikkanlegg, park- og byrom. Reglene gjelder også leide bygg og prosjekter som realiseres ved offentlig-privat samarbeid.

Henvendelser om kunstprosjekter rettes til:

postmottak@kul.oslo.kommune.no

Politiske saker

Nye regler for disponering av midler avsatt til Oslo kommunes kunstordning og regler for mottak av kunstgaver (PDF 10,5MB)

Oslo kommunes strategi for det visuelle kunstfeltet (PDF 13,8MB)